เลือกภาษา   /home >> about us

 

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

หจก.ฮ.พัฒนาเอ็นจิเนีย ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี 2537ประกอบธุรกิจรับประกอบเครื่องสูบน้ำชนิดต่อมอเตอร์ และเครื่องยนต์ และจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้าตลอดมา

ในปี 2543 ทางบริษัทได้ก่อตั้งบริษัท ฯ ไฮโดรไลน์แท้งค์ (ประเทศไทย)จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่าย "Hydroline"Diaphragm Tank เพื่อใช้ในระบบเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (Booster Pump Set)

ในปี 2545 ทางบริษัทฯได้ก่อต้้งบริษัทฯ ฮ.พัฒนารุ่งเรือง จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตถังไดอะแฟรม(DiaphragmTank)ภายใต้ชื่อ"Hydroline"และรับประกอบเครื่องสูบน้ำชนิดต่อมอเตอร์และเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่ มหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่

ในปี 2547 ทางบริษัทฯ ได้ก่อตั้งบริษัทฯ ไฮโดรเอ็นจิเนีย โปรดักส์ จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่าย "Bermad"Control Valve, เครื่องสูบน้ำ สำหรับงานโครงการ และรับประกอบติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ

ในปี 2553 ทางบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กร โดยรวมบริษัทในเครือและตั้งเป็น H.Group เพื่อยกระดับงานขายและบริการหลังการขาย และ เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ไฮโดรไลน์แท้งค์ (ประเทศไทย)

เป็น บริษัท ไฮโดรไลน์ แท้งค์ แอนด์ ปั๊ม จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงผู้เดียวในประเทศไทยภายใต้ชื่อ "WEIR"POWER & INDUSTRIALและ "PARAGON"