เลือกภาษา   /

บริษัท ไฮโดรไลน์ แท้งค์ แอนด์ ปั๊ม จำกัด

ประกอบธุรกิจจำหน่าย Hydroline Diaphragm Tank และ เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำจากประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ภายใต้ผลิตภัณฑ์

    

สินค้าของ  HydroLine

ผลิตภัณฑ์  WEMCO  PUMPS

   

ใช้ในงาน ปั๊มระบบน้ำเสีย ที่มีตระกอนหนักเพื่อใช้ในระบบสูบน้ำเสีย ,น้ำโสโครก

 
 • เพื่อใช้ป้องกันสูบน้ำท่วม
 • เพื่อใช้ในระบบสูบน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร โรงแรง หรือ เทศบาล  
 • เพื่อใช้สูบตระกอนหนักในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย

 • เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง

 คือ

 • WEMCO   SELF PRIMER (Solids Handing Self Primer Pumps)

 • WEMCO   Non-Clog End Suction Centrifugal Pumps

  (Heavy-Duty Non-Clog Pumps)
 • WEMCO   Torque-Flow Pumps(Extra Heavy Duty Vortex Pumps)

 • WEMCO   Hidrostal (Screw Centrifrugal Pumps)

 • WEMCO   Chop-Flow (Chopping While Pumping)

 

ใช้ในงาน  ปั๊มระบบอุตสาหกรรม ผลไม้ และ อาหาร 

 • ขนส่ง-ขนถ่าย วัตถุดิบทางน้ำด้วยระบบท่อส่ง เช่น สัปรด มันฝรั่ง ส้ม แอปเปิ้ล ถั่ว ข้าวโพด ปลาสด กุ้งสด ฯลฯ

 • ขนส่ง - ขนถ่าย ผลิตภัณฑ์ จำพวก น้ำผลไม้ น้ำเชื่อม  น้ำมันพืช

คือ

 •  WEMCO Food Transfer Pumps

 •  WEMCO Hidrostal Food Pumps

 

ผลิตภัณฑ์   ROTO - JET (ปั๊มแรงดันสูง)  

 

ใช้ในงาน

 • ระบบ น้ำร้อน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน  ระบบทำความสะอาดที่ใช้แรงดันสูง

 • ระบบ น้ำดื่ม  

 • งานในอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ

 • งานในอุตสาหกรรมเหล็ก

 • งานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

 คือ 

 • ROTO-JET PUMP     High Pressure Pitot  Tube Pump

 
 

ผลิตภัณฑ์ PARAGON PUMPS

ใช้ในงาน
 • ระบบงานแอร์

 • ระบบสูบส่งน้ำดิบ ระบบดับเพลิง ระบบน้ำดื่ม

 • ระบบส่งน้ำขึ้นถังสูง

ระบบปั๊มเสริมแรงดัน Booster Pump 

คือEnd Suction Centrifugal Pumps (PA Series)Closed Couple Centrifugal Pumps (PAZ Series)                                                                                                                              
                                                         
 • Split Case Centrifugal Pumps (PS Series)

 • Vertical Multistage Pumps (PV Series)

 • Horizontal Multistage Pumps (PM Series)

 • In-Line Pumps ( PIL Series)

 • Submersible Sewage Pumps (SP,CP Series) 

 

ผลิตภัณฑ์  HYDROLINE Diaphragm Tank

ใช้ในงาน

 

 • รักษาระบบแรงดันน้ำให้คงที่

คือ 

 • HydroLine High Pressure Diaphragm Tank